Симеон Дянков: Внезапната жар да се взимат имунитети има за цел да се сплашват политици

„Има много сили, които не искат да има редовен кабинет. Внезапната жар да се взимат имунитети…