Разкриха максималната възможна продължителност на живота на човек

Биолози разработиха тест, който дава възможност чрез анализ на кръвта да се определи динамичното състояние на…