Одобрени са над 500 000 лева за обучения на ученици по програмиране и бизнес

Министерският съвет одобри 551 649 лева за финансиране на дейности по четири национални програми за развитие…