123,8 млн. лв. отиват за провеждането на изборите

Със свое постановление правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент…