България е пета по ръст на инфлацията в ЕС

България заема пето място с най-висока инфлация от всички държави-членки на Европейския съюз. У нас равнището…