Фестивал на знанието в 48 ОУ „Йосиф Ковачев“

В седмицата от 22.04.2024 г. до 26.04.2024 г. 48 ОУ „Йосиф Ковачев“ отвори широко врати за бъдещи първокласници и техните родители. Проведоха се открити уроци на определените за учители в I клас през учебната 2024/2025 г.

• „Учим се взаимно с Кан Академия – геометрични фигури, лица и обиколки“, в IVБ клас.

• „Органи на храненето и дишането“, в IVА клас.

• „Цветница“, в IIIА клас.

• „Учим се взаимно. Нашите пет: „Денят на водата и земята“, в IIIA и IIIB клас.

Съвместно с екипа на ДГ „Дядовата ръкавичка“ бе организирано и посещение на бъдещи първокласници.

НЧ “Цар Борис lll – 1928” бе домакин на вълнуваща среща на Юлия Дивизиева и нейната книжка “Хари и мравката Захари” с децата от подготвителната група в 48 ОУ “Йосиф Ковачев”. Събитието бе част от кампанията “Походът на книгата”.

„Фестивал на знанието“ в 48 ОУ „Йосиф Ковачев“ бе съпътстван от традиционния „Пролетен кулинарен фест“ с привкус на Великден. За поредна година ученици, родители и учители се обединиха в отбелязването на предстоящия празник – тържество на човеколюбието и вярата в доброто!

По случай Деня на земята (22.04.).

• Ученици от 5 клас изчистиха и прекопаха градинката пред училището.

• Учениците от 7 клас засадиха поредното дръвче в градина “Алжир” – ДЪРВОТО НА ВИПУСК 2024. Това е традиция, която се спазва всяка година и показва отношението на децата към техния град, който искат да виждат все по-зелен и чист и да имат личен принос за това.

На 23.04.2024г. Академия Първа Помощ проведе обучение на седмите класове по оказване на спешна долекарска помощ на пострадал. Мероприятието бе част от кампанията “Кариерно развитие и моят избор на училище“.

От 2019г. 48 ОУ е Иновативно училище и е обявило прием за предстоящата учебна година за 3 паралелки първи клас (66 ученици) и целодневно обучение в 3 групи за целодневна организация на учебния ден.