Диана Ковачева: Ученическите електронни бележки за създават бюрократични проблеми

Омбудсманът Диана Ковачева сезира министрите на образованието и науката Галин Цоков, на здравеопазването Христо Хинков, на електронното управление Александър Йоловски, както и председателите на ресорните парламентарни комисии по образование и здравеопазване – Красимир Вълчев и Костадин Ангелов, заради многобройните жалби, сигнали и постъпила петиция  в институцията от родители, учители, граждански организации, лични лекари и специалисти, които са недоволни от новите електронни извинителни бележки за ученици. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Всички са обезпокоени от неефективна система и недобре обмисления подход за извиняване на отсъствията на учениците, съпътстван от административни и финансови тежести за родителите. Причината е, че вместо да им спести време, усилия и разхождане от едно място до друго за лист хартия, процесът по издаване на дигиталната извинителна бележка на практика допълнително бюрократизира и изнервя всички участници по веригата, посочва Ковачева. 

Според нея родителите с основание твърдят, че това нормативно изискване не е съобразено с действащата здравна система и дори детето им да оздравее по-рано, то трябва да се съобразява с посочения в е-бележката срок. Зад призива им за качествена електронна услуга застават Националната мрежа за децата, Българската педиатрична асоциация и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, казва тя. 

Омбудсманът описва и най-често срещаните проблеми, с които се сблъскват участниците по веригата. Един от тях е, че издаването на бележки не попада в основния пакет дейности, които се покриват от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), така таксите самоопределени от личните лекари варират от 2 до 10 лв. 

Друга трудност при издаването на бележките е амбулаторният лист, за който се изисква изрично присъствие на детето, много често леките сезонни вируси не налагат специална медицинска помощ, а детето да си остане за 2-3 дни вкъщи, коментира Ковачева. Проблем, особено при по-тежки метеорологични условия, е когато детето и личният лекар се намират в различни населени места, както и че тези бележки не се издават от специалисти, от болнични заведения и от спешните центрове заради липсата на електронна връзка със системите на училищата, допълва омбудсманът.

Сред проблемите също е недобрата интернет свързаност на връзките в системите или когато бележките не са отчетени от системата на училището и родителят отново се налага да посети личния лекар. Проблем е, че бележка се изисква дори при профилактични прегледи при определени специалисти, например – ортопеди, посочва Ковачева. 

Родители недоволстват и от факта, че отивайки при специалист им се издава хартиен амбулаторен лист, с който те отново трябва да се върнат при личния лекар за извинителната е-бележка. Отделно от това пред кабинетите на личните лекари чакащите са много, което допълнително изнервя всички пациенти, допълва тя. 

За да се разрешат част от проблемите омбудсманът настоява краткосрочните отсъствия на детето, които здравословно не налагат по-дълъг период на отсъствие, да се извиняват по уважителни причини с бележка-потвърждение от родител, а електронните бележки по медицински причини да се изискват само след обстоен медицински преглед за по-продължителен период на отсъствие.

Освен това омбудсманът обръща внимание и на необходимостта от годишен лимит за отсъствията на учениците, а срокът на отсъствията в дни да се определя след изслушване мнението на всички страни. „Този подход би изградил и доверителна връзка на училището с родителя и ще подобри комуникацията им, защото електронните дневници и съобщенията до родителите ограничиха до известна степен живата връзка между учител и родител“, посочва проф. Ковачева.

Тя настоява още и за отпадне на формалното изискване за „носене“ на контактни бележки, което допълнително нагнетява напрежение по веригата.

„Издаването на медицинска бележка на дете/ученик при отсъствие от детско заведение/училище, поради заболяване, да бъде включено в пакета дейности по медицинска експертиза, гарантирани от бюджета на НЗОК“, е друга препоръка на обществения защитник.

Проф. Ковачева алармира отговорните органи в спешен порядък да изготвят промени в наредбата за приобщаващо образование от 27 октомври 2017 г., в Наредба №3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба №26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и кухни и здравните изисквания към тях, които да позволят извиняването на краткосрочни отсъствия по медицински причини от родител, като се синхронизират нормативните изисквания за допустим брой отсъствия.

„Като омбудсман винаги съм подчертавала важността на дигитализацията, с която трябва да се осигурят лесни, достъпни и надеждни процедури за гражданите, но това трябва да стане след апробиране на електронните системи, след анализ на рисковете и предизвикателствата, което ще даде възможност гражданите да не стават за пореден път участници в експеримент“, подчертава общественият защитник. 

Освен това Ковачева обръща внимание още, че системните отсъствия могат да се дължат и на немедицински причини – уязвимост, бедност, отдалеченост от училището, липса на транспортни връзки, което изисква други комплексни мерки. 

На 13 октомври от Министерството на здравеопазването съобщиха, че са издадени повече от 236 000 електронни бележки за извинение на отсъствията на учениците от I до XII клас. От тях над 202 000 и са издадени от общопрактикуващите лекари, над 30 000 са издадени от лекари със специалност, а 1860 – от зъболекари. Издаването и отчитането на е-бележки за извинение на отсъствията ще подпомогне значително епидемиологичния надзор на прага на грипния сезон, допъниха от министерството.