Общините в област Плевен осигуряват грижи по домовете на нуждаещи се

Всички единадесет общини в област Плевен ще осигуряват грижи по домовете на нуждаещи се по проекти, финансирани с европейски средства. Социалните услуги ще се предоставят в дома на 1454 потребители за период от една година. Това съобщи Николета Минчева, експерт „Комуникация и информация“ в Областния информационен център (ОИЦ) в Плевен.

Финансирането на проектите на плевенските общини е в размер на 7 765 660 лв. и се осигурява безвъзмездно от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд+.

„Седем от общините дадоха старт на проектите си през януари и началото на февруари, останалите четири ще започнат работа от април. С дейностите ще се надграждат постигнатите резултати по процедурите „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ и „Патронажна грижа+“ от програмния период 2014 – 2020 г. и предвиждат почасова интегрирана здравно-социална подкрепа в дома за възрастни и за хора с увреждания“, добави Минчева.

Подпомагането може да включва помощ в домакинството, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, подпомагане при заявяване и получаване на неотложни административни услуги, психологическа помощ, предоставяне на информация и консултации с диетолог и други специалисти относно превенцията и профилактиката на здравето и социално значими заболявания.

„Потребностите ще бъдат предварително оценени, за да може всеки клиент да получи подкрепа според физическото и психическото си състояние, и способността да се справя с ежедневните дейности“, уточни експертът в ОИЦ-Плевен.

Предвидени са средства за обучения и супервизия на служителите, които ще се грижат за хората, за да се обсъждат трудностите и проблемите, възникващи в процеса на работа, както и начините за тяхното разрешаване и преодоляване. 

Изпълнението на дейностите по отделните проекти ще приключи между февруари и юли 2024 г.