Отбелязваме Световния ден на метеорологията

На този ден се отдава заслуга за приноса на националните хидроложки и метеорологични служби по отношение на предоставянето на хидрометеорологично обслужване в защита на живота и имуществота на хората от природни бедствия, свързани с времето, климата и водите, както и опазването на природната среда.

Днес е много специален ден за метеоролозите: той е Световен ден на метеорологията. Денят, в който се отбелязва работата по разпространението на ранните предупреждения, които защитават населението от екстремни метеорологични явления. Без тези професионалисти загубата на човешки живот би била много по-голяма, отколкото е днес.

Те работят ежедневно, за да прогнозират добре предварително кога и къде ще се случат различните явления, така, че населението да има повече време да предприеме действия.

Пръв Аристотел използва думата „метеорология“, за да опише това, което по това време най-общо са наричали „науки за Земята“. Приблизително по това време философът Теофраст публикува първата книга, съдържаща метеорологични прогнози в Европа.

В България редовни метеорологични наблюдения се правят от 1.02.1887 г. в първата метеорологична станция, която е в София.

На 23 март 1950 г., с цел уеднаквяване и координиране работата на националните хидрометеорологични служби на страните, се създава Световната Метеорологична Организация (СМО). През 1960 г., на тази дата, се обявява и „СВЕТОВЕН МЕТЕОРОЛОГИЧЕН ДЕН”. Република България е една от първите страни в света, подписала конвенцията, с която се основава СМО. Чества се от 1961 г.

„В качеството си на Национална хидрометеорологична служба на Република България, НИМХ-БАН осъществява своята научноизследователска, научно-приложна и оперативна дейност в съответствие с програмите, препоръките и решенията на Световната метеорологична организация (СМО), която в момента координира дейността на 191 национални метеорологични и хидрометеорологични служби. Всяка година се избира подходяща тема, която да фокусира вниманието на обществеността. „Океанът, нашият климат и време“ е темата на Световния ден на метеорологията тази година. На този ден отбелязваме важната роля на науката в изследванията на времето, климатичните колебания и изменения. Научните изследвания – както теоретични чрез създаването на модели, така и технологични чрез създаването и усъвършенстването на методите, уредите и програмите за наблюдение и обработка на информацията, определят обединяващата тема на този ден през 2021 г.: „Океанът, нашият климат и време“ (World Meteorological Day 2021 – The ocean, our climate and weather)“, съобщават на сайта на БАН.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *