Отбелязваме международния ден на водата

Водата е най-ценният жизненонеобходим ресурс и трябва да се използва по-отговорно от всеки. Идеята за Световния ден на водата (World Day for Water или World Water Day) за първи път е представена на конференцията на ООН за опазване на околната среда и развитието (UNCED), която е проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро.

Денят на водата се отбелязва с инициативи по целия свят, които целят да информират обществата и да привлекат вниманието на повече хора към сериозните проблеми с питейната вода и защитата на водните ресурси.

Водата е едно от най-големите природни богатства. Тя е от огромно значение за живота на планетата ни. Повече от 2/3 от земната повърхност е покрита с нея. Само 2,5 % от това количество е прясна вода, почти две трети от която се намира в полярните ледници. Основните източници на вода за човека са реките и езерата, а също почвената влага и подземните води.

„Прясната вода е разпределена неравномерно по земното кълбо и много страни се сблъскват с липсата ù. Днес един от всеки трима живее без достъп до безопасна питейна вода (СЗО/УНИЦЕФ 2019). ООН предполага, че всеки човек се нуждае от 20-50 литра безопасна сладководна вода на ден, за да осигури основните си нужди за пиене, готвене и почистване.

„До 2050 г. до 5,7 милиарда души е възможно да живеят в райони с недостиг на вода в продължение на поне един месец годишно, което ще доведе до създаване на безпрецедентна конкуренция за вода“ (ЮНЕСКО 2018). „Устойчивото водоснабдяване и канализация могат да спасят живота на повече от 360 000 бебета всяка година“ (ООН 2018 г.).

Изменението на климата е основен двигател на промяната в света на водните ресурси. Събирането на вода се очаква да става все по- трудно в следствие глобалното затопляне, повече региони ще изпитат недостиг на вода. Съвместните действия за по – ефективно управление на водата, повлияващи и върху изменението на климата, могат да защитят общностите и бизнеса.

Важен акцент е и качеството на водата – ключ към здравето на хората и екосистемите. Опазването на качеството на водата и живота на Земята е споделена отговорност от всички заинтересовани страни – от хората и местните общности до държавните власти и международните организации. Устойчивото управление на водите е от първостепенно значение, за да създадем бъдещето, което искаме.

Всяка година координационният механизъм на ООН (UN-water) за достъп до вода и канализация определя темата за Световния ден на водата. През 2021 г. тя е „Ценим водата“ – тема, която поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за различните хора.

Тазгодишното издание на кампанията насърчава хората в световен мащаб да се включат в обществен диалог в социалните мрежи с #Water2Me и да допринесат – със своите истории, мисли и преживявания – към разбирането за стойността на водата. Целта е да се постигне по-цялостно разбиране за това, как се оценява водата от различните хора в различен контекст, за да можем да опазваме по-добре този ценен за всички ресурс.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *