От днес до 17 септември подаваме заявления за гласуване по настоящ адрес

От 23 август до 17 септември включително избирателите могат да подадат заявление за гласуване по временна адресна регистрация. Това най-често се налага, когато постоянният адрес и временният такъв са на територията на различни общини.

Заявлението се подава лично в Административното бюро по настоящия адрес. Документи се приемат при кметовете или кметските наместници. Община Стара Загора, например, даде възможност за онлайн регистрация на e-mail: sz@starazagora.bg или на сайта на ГД ГРАО – https://regna.grao.bg/. Приложението може да бъде изтеглено от страницата на Община Стара Загора.

Заявлението може да се подаде и по електронен път през интернет страницата на ГРАО, като избирателят впише данните си и посочи телефонен номер.

Електронен подпис не се изисква. От ЦИК напомнят, че избирател, който е гласувал по настоящия си адрес на изборите през миналата година и желае това да се случи и сега на 2 октомври, трябва да подадено ново заявление за гласуване по настоящия си адрес.

Студентите, които учат в друго населено място от постоянния си адрес, могат да гласуват в града, където е учебното заведение и в избрана от тях секция. Но, тъй като, вероятно, няма да имат заверена студентска книжка към датата, е необходимо да имат поне удостоверение от висшето училище, в което учат.